Kontakt z nami

Skontaktuj się z Oddziałem Białostockim Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Napisz
bialystok@ptkardio.pl
Adres
Klinika Kardiologii
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Zadzwoń
Tel.: 85 746 86 56
Obserwuj
fb.com/PolskieTowarzystwoKardiologiczne/