Wytyczne postępowania

Wytyczne dotyczące postępowania oraz uzgodnienia ekspertów służą podsumowaniu i ocenie wszelkich dostępnych danych dotyczących danego zagadnienia, aby pomóc lekarzom wybrać najlepsze możliwe strategie terapeutyczne.

Wytyczne w języku polskim

Wytyczne udostępnione przez polskich specjalistów na stronie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zostało założone w lutym 1954, aktualnie zrzesza ok. 5500 członków.

Wytyczne w języku angielskim

Wytyczne opublikowane na stronie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society of Cardiology). ESC to towarzystwo naukowe zrzeszające ponad 53 000 osób zajmujących się problemami chorób serca i naczyń, głównie kardiologów. Zostało założone 2 września 1950 roku podczas I Światowego Kongresu Kardiologicznego w Paryżu.